River Prince Hotel Đà Lạt


  • 135 - 145 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt
  • (84-263) 3565 888 Fax: + (84-263) 3521 909,
  • sales@riverprincehotel.com,