Tuyển dụng

 

TT Chức danh cần tuyển: công việc, ngành nghề hoặc chuyên môn Số
lượng
tuyển
Chuyên môn (ĐH;CĐ;TC;CNKT;LĐPT) Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học Giới tính Chiều cao/
Cân nặng
Năm kinh
nghiệm
Thời
 gian
làm
việc
Nơi
làm
việc
Hộ
khẩu
Mức
lương
1 Nhân viên Kế toán
2 Nhân viên Lễ tân Cao đẳng trở lên Du lịch Nam
Nữ
Khách sạn
River Prince
Thoả thuận
3 Nhân viên Kinh doanh
4 Nhân viên Bếp Trung cấp trở lên Bếp Âu -Á Nam
Nữ
Khách sạn
River Prince
Thoả thuận
5 Nhân viên Buồng phòng Trung cấp trở lên Du lịch Nam
Nữ
Khách sạn
River Prince
Thoả thuận