RIVER PRINCE HOTEL DALAT

Địa chỉ: Số 135 - 145 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt |Điện Thoại: (+84) 263 3565 888 | Số Fax: (263) 521 909|Hộp Thư: sales@riverprincehotel.com