Tuyển dụng

TT Chức danh cần tuyển: công việc, ngành nghề hoặc chuyên môn Số
lượng
tuyển
Chuyên môn (ĐH;CĐ;TC;CNKT;LĐPT) Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học Giới tính Chiều cao/
Cân nặng
Năm kinh
nghiệm
Thời
 gian
làm
việc
Nơi
làm
việc
Hộ
khẩu
Mức
lương
1 Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng 1 Cao đẳng trở lên  Du Lịch     Nam
Nữ
       Khách sạn River Prince    Thỏa Thuận
2 Nhân viên Lễ tân 2 Cao đẳng trở lên Du lịch     Nam
Nữ
      Khách sạn
River Prince
  Thoả thuận
3 Nhân viên Kinh doanh  2 Cao đẳng trở lên  Du lịch QTKD      Nam
Nữ
      Khách sạn
River Prince 
  Thỏa thuận
4 Nhân viên Bếp  2 Trung cấp trở lên Bếp Âu -Á     Nam
Nữ
      Khách sạn
River Prince
  Thoả thuận
5 Nhân Viên Hành lý  2 Trung cấp trở lên Du lịch     Nam       Khách sạn
River Prince
  Thoả thuận
6 Nhân Viên Nhà hàng 4 Trung cấp trở lên Du lịch     Nam

Nữ

      Khách sạn River Prince   Thỏa thuận

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYẾN BÊN DƯỚI 


ĐT : 02633 565 888 or 0168.937.78.63 (Ms Tuyết Hoa) – Email : hrdept@riverprincehotel.com